Modersmålsenheten

För Modersmålsenehten i Mölndal (numer Språkcentrum) skulle jag ta en fram en ikon för deras sociala medier. De jobbar med att förse sina flerspråkiga elever med god modersmålsundervisning och studiehandledning. Direktiven var från början fria men ändrades efter hand...

Slutgiltigt resultat.

Jag började med att ta fram lite olika förslag. Min tanke var att det ska kännas roligt att lära sig språk och ville därför arbete med formen av en pratbubbla, framför allt i kombination med e:et.

Skickade in denna som första förslag. Lekfull men enkel och tydlig. Detta gick dock inte hem.

Kunden ville inte ha det lekfullt över huvud taget, utan rakt och enkelt. Jobbade fram olika varianter med rakare och enklare former, och utifrån nr 1 av dessa tre så blev det till sist den slutgiltiga, som kunden var mycket nöjd med. 

Back to Top