På egna ben

När jag praktiserade på The Compadres var jag delaktig i projektet på Egna ben, som är ett projekt inom Göteborgs stad som ska få elever i årskurs 4-6 att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan under fem veckor på höstterminen. The Compadres uppgift är att få skolklasser i hela regionen att anmäla sig till utmaningen genom en lustfull och rolig kommunikation. Min uppgift var att sätta samman startpaketet som skickades ut till skolorna inför utmaningen 2017. Paketet bestod av en mapp som innehöll brev, poängkort, regler och klassammanställning.

Back to Top