Triumf Glass

Några jobb jag gjorde för Triumf Glass när jag var hos Compadres. Jobbade främst i InDesign men även Illustrator och Photoshop.

Annons för Triumf Glass's sommarnyheter för återförsäljare.

Jag uppdaterade sortimentskatalogen för sommaren 2017 med en del ändringar i layout, bilder, priser, artikelnummer och övriga grafiska element.

Statiska stickers för Dumlestrut och glasspinnar.

Back to Top